Anika Velišček – 16. 12. 2020

Maja Melinc Mlekuž: »Študentje s študijem na daljavo nimajo težav, bi jim bilo pa ljubše delo v predavalnici«

Današnja sogovornica dr. Maja Melinc Mlekuž se ukvarja z didaktiko slovenščine. Zaposlena je na Slovenskem raziskovalnem inštitutu (SLORI) v Trstu, pred tem pa je vrsto let poučevala slovenščino in zgodovino na srednjih šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji. Od leta 2008 na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici deluje kot lektorica za slovenščino kot drugi/tuji jezik. Z njo smo se pogovorili o učenju slovenščine kot tujega jezika na daljavo.