Matjaž Jazbar – 28. 4. 2022

Kotryna Stankute: »Že od leta 2008, ko je Rusija napadla Gruzijo, v evropskem parlamentu neprestano ponavljamo, da je ruski režim nevarnost za celotno Evropo. Pri tem smo res glasni in ni nas strah tega povedati«

Kotryno Stankute v Ajdovščini le malokdo pozna. A nekaj je tudi takih. Tistih, ki so se pred leti udeležili mednarodne mladinske izmenjave in se dodobra spoznali z Litvo, njeno naravo in kulturo. Zaradi Kotrynine precej pomembne vlogi v litovski civilni sferi, smo jo povabili na klepet, predvsem zaradi dogodkov v Ukrajini, ki jim je Litva še mnogo bližje kot Slovenija.