Maja Lah – 31. 7. 2023

Aja Franca: »Cilj mojega delovanja je, da se ljudje zavejo svoje moči«

Aja Franca je holistična mentorica in ustanoviteljica Shinaya prostora. Po njenih besedah je namen slednjega to, da podpre ženske pri doseganju življenja svojih sanj preko med seboj prepletajočih se celostnih pristopov, ki jim omogočajo, da pozornost in negovanje posvečajo najprej sebi in svojim željam, saj le tako živijo zadovoljno, radostno in to delijo z drugimi.