Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina – 10. 7. 2024

Biotehnologija na kmetijah in v živilskopredelovalni industriji

V sredo, 19. junija 2024, se je v Ajdovščini odvil uvodni dogodek novega projekta BioTech2Agri. Cilj dobrih 886.000 evrov vrednega projekta je okrepiti konkurenčnost evropskih podjetij preko okrepitve agroživilskega sektorja. Ta cilj bo med slovenskimi agroživilskimi podjetji in kmetijskimi gospodarstvi neposredno dosežen s pomočjo uvajanja nove tehnologije, ki je že uveljavljena v Italiji in zlasti v Benečiji.