Katja Jež – 10. 2. 2016

Aditivi. Ne hvala.

Po podatkih EWG iz ZDA- Environmental Working Group obstaja 12 »dirty« aditivov, ki jih industrijsko pridelana hrana vsebuje in se jim je bolje izognit: Vseh 12 v EU na srečo ni dovoljenih, lahko pa nekoč bodo s podpisom tako imenovanega trgovinskega sporazuma med EU in ZDA.