Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina – 25. 10. 2022

Z novimi tehnologijami v kmetijstvu tudi do varovanja okolja in prilagajanja podnebnim spremembam

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina in Kmetijski inštitut Slovenije bosta v četrtek, 27. oktobra, v dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini organizirala celodnevno konferenco o novih tehnologijah v kmetijstvu. Na njej bodo ugledni strokovnjaki iz Slovenije in Italije predstavili napredne tehnologije, ki imajo lahko neposreden vpliv na prilagajanje podnebnim spremembam ter varovanju okolja in zdravja ljudi v luči zmanjševanja uporabe fitofarmacevtskih sredstev. Primere dobrih praks bodo prikazali tudi na terenu.