Ljudska univerza Ajdovščina – 21. 12. 2022

Programi Za VAS – izobraževanja na vaseh po meri vaščanov

Ljudska univerza Ajdovščina je v letu 2022 izvajala anketiranje po krajevnih skupnostih, s katerimi smo želeli ugotoviti zanimanje vaščanov za vseživljenjsko izobraževanje. Največji pomen izobraževalnih aktivnostih vidijo v druženju, povezovanju krajanov, v pridobivanju novih znanj in spretnosti kakor tudi v popestritvi dogajanja v krajevnih skupnostih.