Ana Rustja – 8. 8. 2023

Strategija za mlade - Kako naslavljati največje izzive mladih v lokalnem okolju?

V teku je priprava nove strategije za mlade v občine Ajdovščina, ki bo že tretji 5-letni plan - dokument za razvoj različnih področij mladih in mladinskega sektorja pri nas. Strategijo pripravlja Občina Ajdovščina v sodelovanju z Mladinskim svetom Ajdovščina, mladinsko organizacijo, ki zastopa področje mladih v lokalni skupnosti. Trenutno je opravljen že glavni del raziskave, ki zajema obsežno anketo, delavnice z mladimi po krajevnih skupnostih, intervjuje z mladinskimi delavci in analizo ukrepov za mlade Občine Ajdovščina v letih 2019 – 2023. Na podlagi pridobljenih rezultatov bo Mladinski svet Ajdovščina sedaj postavil cilje in podrobnejše ukrepe za naslavljanje le-teh. Osnutek dokumenta bo nato predstavljen Občini Ajdovščina, predvideno sprejetje nove strategije pa bo novembra 2023.