Ljudska univerza Ajdovščina – 5. 12. 2023

Program, ki bogati lokalno skupnost

Program ZaVas, ki se izvaja v okviru Letnega programa izobraževanja odraslih Občine Ajdovščina, je zasnovan z namenom, da se izobraževalne vsebine čim bolj približajo lokalnim skupnostim. V tem trenutku intenzivno delujemo v Krajevni skupnosti Malovše-Gojače, Predmeja in Velike Žablje.