Ljudska univerza Ajdovščina – 10. 12. 2023

Ljudska univerza Ajdovščina vabi v brezplačne izobraževalne programe

Danes se zelo intenzivno soočamo s številnimi spremembami, zlasti na demografskem, ekonomskem, tehnološkem in na okoljskem področju. Izobraževanje odraslih ima pri premagovanju izzivov na omenjenih področjih izredno pomembno oz. ključno vlogo; zatorej morajo biti vseživljenjskega učenja in izobraževanja deležni vsi ljudje – brez izjeme.