Lokalne Ajdovščina – 15. 3. 2024

30 let od začetka organizirane pomoči za učence s posebnimi potrebami na Goriškem

Osnovna šola Kozara Nova Gorica je ustanovljena za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Zavod v okviru javne službe izvaja prilagojeni program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom, posebni program vzgoje in izobraževanja in prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi potrebami. V Občini Ajdovščina in Vipava ure dodatne strokovne pomoči izvajajo na OŠ Dobravlje, OŠ Šturje in OŠ Draga Bajca Vipava, kjer deluje sedem strokovnih delavk.