Lokalne Ajdovščina – 5. 6. 2024

30-letnica Službe za izvajanje dodatne strokovne pomoči na Osnovni šoli Kozara

Osnovna šola Kozara Nova Gorica v letu 2024 obeležuje 30 let začetka organizirane pomoči za učence s posebnimi potrebami na goriških rednih osnovnih šolah. Iz skromnih začetkov, ko je ena specialna in rehabilitacijska pedagoginja nudila pomoč učencem s posebnimi potrebami na dveh šolah, se je v teh letih razvila Služba za izvajanje dodatne strokovne pomoči (SiDSP), v kateri deluje 30 strokovnih delavk iz različnih strokovnih področij: specialni in rehabilitacijski pedagog, psiholog, pedagog, socialni pedagog, logoped, surdopedagog ter inkluzivni pedagog.