Silva Pavlin – 24. 3. 2021

Skupnost MOST nudi podporo, ko družina odpove

Vzrokov zakaj po uspešno opravljeni rehabilitaciji pride do ponovnih recidivov je veliko. Eden od teh vzrokov je razpad družine ali nezmožnost le te, da bi se prilagodila in zarasla skupaj z osebo, ki se je rehabilitirala. Veliko oseb uspešno zaključi programe zdravljenja in rehabilitacije zaradi zasvojenosti z alkoholom. Žal pa se pri povratku v domače okolje in družino velikokrat ponovno zapijejo ali zapadejo v druge oblike zasvojenosti.