Uroš Perko – 14. 3. 2024

Kolumna: Kako lahko mladi v današnji družbi najdejo sami sebe, spoznajo kdo so in kaj sploh pomeni delo na sebi?

V zadnjem času se ob odkrivanju samega sebe vedno bolj poudarja samoizpopolnjevanje. Paul Verhaeghe poudarja, da je še nedolgo nazaj bilo moderno delo na sebi, odkriti pravi jaz, avtentičen jaz, kar pa je skoraj nemogoče narediti doma, potrebno je najmanj v Indijo, Nepal, ob pomanjkanju sredstev pa vsaj uporabiti substance za širjenje uma. Danes pa je poglavitni cilj postal ohranjanje in pridobivanje mladostnega telesa – bodi večno mlad lep in privlačen, če ne zadostujejo telovadnice, so tu botoks in lepotne operacije. Tako vedno manj odkrivamo svojo osebnost in vedno bolj poudarjamo izpopolnjevanje sebe kar Verhaeghe povezuje z velikim naraščanjem psihičnih motenj, od samo-poškodovanja, motenj hranjenja, depresij do danes tako značilnih in pogostih osebnostnih motenj.