Uroš Perko – 4. 4. 2024

Kolumna: Kako lahko mladi v današnji družbi najdejo sami sebe, spoznajo kdo so in kaj sploh pomeni delo na sebi?

Kako pa speljati proces separacije in individuacije v odraslosti, v kolikor ga še nismo uspeli (kar je precej pogosteje, kot bi mnogi mislili)? Človek samo z opazovanjem nikoli ne spozna samega sebe. Janez Rugelj je trdil, da moraš opraviti svojo dolžnost, da bi vedel kdo si. Dolžnost pa ni nič drugega kot to, kar vsakodnevni in vsakokratni položaj zahteva od tebe. To pa se neizogibljivo povezuje s smislom. Ljudje v stiski napačno menijo, da bodo najprej pasivno našli nek smisel in se potem aktivirali.