Mia Hočevar – 20. 8. 2015

Strah pred neuspehom - Fobija individualista ali kapitalistična stigmatizacija?

»Ja kaj bodo pa sosedje rekli?« je mantra, s katero je odraščala večina slovenskega življa. Ker kar si sosed o nas misli, je pač ključno za preživetje v ruralni slovenski folklori. Pove Mia Hočevar v svoji kolumni na temo neuspeha.