Miloš Kosec – 8. 6. 2016

Poročanje s fronte: Tokrat iz Ljubljane

Dilema, ki se v obliki urbanega spopada te dni odvija v središču Ljubljane, je dilema o načinu upravljanju naših mest in javnega prostora. Urbani spopadi med hierarhično vodeno, od zgoraj navzdol ukazujočo oblastjo, za katero se vse prepogosto skriva špekulativni kapital, in od spodaj navzgor delujočimi progresivnimi pobudami postajajo del vsakdana tudi drugje.