Anja Radaljac – 18. 2. 2017

Za živali gre: ribica po morju plava ...

Statistika kaže, da letno ubijemo do 3.000 milijard (3 bilijone) morskih živali, zlasti rib. To je res, res, res(!) veliko ničel. Ali, bolje: veliko bitij, ki za nas štejejo ravno toliko kot nič. Med njimi so tudi delfini, velike morske želve, kiti, pingvini, tjulnji in druge večje živali, ki umirajo kot tako imenovani 'bycatch' – gre za živali, ki jih nismo ciljno lovili, a so se vseeno zapletle v mreže, v njih umrle in katerih trupla nato mečemo nazaj v ocene.