Janja Batič – 27. 1. 2020

Izzivi rejništva – nove rejniške družine

Ena največjih težav na področju rejniškega sistema je pomanjkanje rejniških družin za nameščanje otrok, ki začasno krajši ali daljši čas ne morejo bivati v družini. Včasih gre za nujne situacije, ki terjajo hitro nameščanje otrok v rejniško družino, zato je zelo neugodno, če takrat ni na voljo razpoložljivih rejniških družin. Včasih pa gre za nameščanje otrok s posebnimi potrebami, za katere center išče družino, ki bo tem potrebam kos in se bo pripravljena spopasti z večjimi izzivi, zahtevami.