Center za krepitev zdravja Ajdovščina – 13. 7. 2021

Vabilo na javni test hoje v Ajdovščini

Biti redno telesno dejaven je namreč lažje, če najdete aktivnosti, ki so vam všeč in jih boste z veseljem izvajali večino dni v tednu, zato vas Center za krepitev zdravja Ajdovščina vabi, da se jim pridružite na javnem testu hoje. Na voljo v Ajdovščini, na igrišču pri Osnovni šoli Šturje, v četrtek, 15. julija, med 18. in 19.30 uro. Prijava na test hoje ni potrebna.