Lokalne Ajdovščina – 19. 1. 2023

V načrtu je gradnja protipoplavne zaščite za Obrtno cono v Batujah

Občina Ajdovščina pripravlja občinski podrobni prostorski načrt, ki bo urejal prostorsko ureditev v obrtni coni in poplavno območje ob reki Vipavi v Batujah. Vse z namenom, da se zagotovi boljša protipoplavna varnost, saj takšno stanje kot je danes, povzroča visoko gospodarsko škodo poslovnim subjektom.