Lokalne Ajdovščina – 1. 8. 2023

Centralna čistilna naprava Ajdovščina

Centralna čistilna naprava Ajdovščina (CČNA), je komunalna čistilna naprava, ki jo upravlja javno podjetje KSD d.o.o. Ajdovščina. Je mehansko biološka čistilna naprava z anaerobno stabilizacijo blata v gniliščih in proizvodnjo bioplina. Zgrajena je bila leta 1981 za 24.000 PE (PE je enota za onesnaženje, ki ga povzroči en človek na dan), nato pa v letih 1999-2004 rekonstruirana na 42.000 PE.