Lokalne Ajdovščina – 31. 10. 2023

KSD Ajdovščina: Meritve porabe pitne vode

Voda je naša stalna spremljevalka. Uporabljamo čisto pitno vodo, po uporabi pa nastaja umazana, odpadna voda. V gospodinjstvu se pitna voda uporablja za pitje, v sanitarijah in za zalivanje rastlin. Pitna voda se zajame na izviru, v vodarni ustrezno obdela (filtrira, dezinficira...) ter preko vodovodnega omrežja dovede do uporabnikov. Vsak uporabnik porabljeno vodo plačuje upravljavcu vodovodnega sistema in sicer po količini, ki jo izmeri vodomer na priključku uporabnika. Povprečna poraba na osebo v Sloveniji znaša približno 5 m3 na mesec. V poletnih mesecih je poraba malo večja, v zimskem času pa nekoliko manjša.