Katjuša Štingl – 2. 11. 2023

Pijemo dobro vodo: V občini Ajdovščina smo dobili izboljšan vodovodni sistem

Po poldrugem letu gradnje je zaključen eden največjih investicijskih projektov v občini Ajdovščina, namenjen boljši javni oskrbi s pitno vodo. Skoraj 17.000 občanov, priključenih na javni vodooskrbni sistem, lahko odslej pričakuje zanesljivo oskrbo s kakovostno pitno vodo tudi v sušnih mesecih, med njimi jih bo 400 na javni vodovod priključenih na novo.