Nina Vodopivec – 20. 11. 2023

Poznavanje svojih financ je temelj za načrtovanje gradnje

V zadnjih dveh letih nas z vseh strani bombardirajo, da se stvari dražijo in koliko je vse drago. Dvignili so se krediti, cene življenjskih potrebščin drvijo v nebo. Le naši prihodki ne vedno naraščajo sorazmerno s podražitvami. Iz realnih primerov je mogoče pri gradnji razbrati, da so se cene prenov in novogradenj dvignile za cca 30% v primerjavi z letom 2020. Zakaj, kje in kako ni vredno izgubljati besed. Žal sama nisem oseba, ki bi znala razbrati vse kazalnike, ki vplivajo na podražitev posamezne surovine ali produkta. Dejavnikov je žal preveč, da bi lahko za vsako stvar uporabila svoj analitični pristop.