Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina – 28. 11. 2023

Projekt BEE2GETHER: Nove tehnologije za čebelarje

Prvi september je bil letos pomemben dan tudi na Regijski razvojni agenciji ROD Ajdovščina, saj je predstavljal začetek izvajanja aktivnosti v okviru novega projekta BEE2GETHER iz programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027, ki stremi k vzpostavitvi bolj zelene Evrope, prehajanju na gospodarstvo z ničelnim ogljičnim odtisom in se nanaša na prednostno nalogo kako izboljšati varstvo, ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti ter zelene infrastrukture v luči zmanjševanja vseh oblik onesnaževanja.