Anja Klančnik – 12. 1. 2024

Vse več mikroplastike v prehranski verigi

Prve raziskave o prisotnosti mikroplastike v okolju segajo v sedemdeseta leta 20. stoletja. Znanstveniki so začeli opažati majhne plastične delce v morskih vodah in sedimentih ter v trebuhih morskih živali. Eno izmed prvih poročil o mikroplastiki v znanstveni literaturi je bilo delo britanskega znanstvenika Edwarda A. Friemana, ki je leta 1972 poročal o majhnih plastičnih delcih v Atlantskem oceanu. V zadnjih dveh desetletjih so raziskave intenzivirale, saj so znanstveniki in okoljevarstveniki začeli bolj podrobno preučevati širjenje mikroplastike in njene potencialne vplive na okolje in zdravje ljudi.