Anja Klančnik – 28. 3. 2024

Mikroorganizmi v našem okolju in telesu

Mikroorganizmi so raznolika skupina organizmov, ki so prisotni praktično povsod v našem okolju, npr. v vodi, zraku, tleh, ekstremnih okoljih in tudi v živih bitjih, kot so ljudje, živali in rastline. Mikroorganizmi igrajo ključno vlogo v številnih bioloških in kemijskih procesih, ki omogočajo življenje na Zemlji, od kroženja hranil in fotosinteze do razgradnje odpadkov. So pomemben del naše hrane, kjer prispevajo k fermentaciji, zorenju in varnosti hrane, ter imajo bistveno vlogo pri vzdrževanju našega zdravja kot del mikrobioma.