Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina – 20. 5. 2024

20 maj - Svetovni dan čebel

V sodobnem svetu, ki se sooča z izzivi podnebnih sprememb, izgube biotske raznovrstnosti in ogrožanja ekosistemov, so čebele postale pomemben akter v boju za ohranjanje narave in trajnostnega razvoja. Njihov pomen sega preko proizvodnje medu, saj so ključni opraševalci rastlin, ki omogočajo obstoj številnih ekosistemov in zagotavljajo stabilnost kmetijskega sektorja, na kar opozarja tudi 20. maj – svetovni dan čebel.