Lokalne Ajdovščina – 5. 6. 2024

Nova občinska prometna strategija – vabljeni k javni razpravi

V smeri nadaljnjega procesa celostnega in trajnostnega prometnega načrtovanja, ki bo zajemal mestna, primestna in podeželska območja občine, bo Občina Ajdovščina leta 2025 javnosti predstavila novo občinsko celostno prometno strategijo. Da pa iz priprave slednje meščani ne bi bili izvzeti oziroma z željo, da bi vsak posameznik k tej prispeval čim več, vas 12. junija, ob 16. uri, vabijo na javno razpravo o predmetni temi.