Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina – 12. 4. 2024

Slovensko - avstrijski - italijanski čezmejni prostor se ponaša z uspešnimi kolesarskimi turističnimi zgodbami

V Ajdovščini je v četrtek, 4. aprila 2024, potekala zanimiva čezmejna delavnica o oblikovanju kolesarskih turističnih produktov. Organizirala jo je Občina Ilirska Bistrica v sodelovanju s Posoškim razvojnim centrom in Regijsko razvojno agencijo ROD Ajdovščina v okviru dveh čezmejnih projektov Inter Bike III in Adrioncycletour programa Interreg VI-A IT-SI.