Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina – 26. 4. 2024

44 izbranih projektov na prvem razpisu Interreg IT-SLO SPG GO! 2025 je v polnem teku s pripravami na prihodnje leto in pestro dogajanje ob Evropski prestolnici kulture 2025

Projekt z akronimom »GO walking« in naslovom Čezmejni Martinov krog je eden izmed tistih, ki vzpostavljajo nove pohodne tematske poti ter ustvarjajo nove vezi med kulturno in naravno dediščino, podeželjskim turizmom, pohodništvom in promocijo hoje. Vzpostavljena bo novo označeno krožno pot v dolžni 260 km, ki bo obkrožila osrednja prizorišča Evropske prestolnice kulture 2025 v Gorici in Novi Gorici ter bo prva čezmejna krožna pot, ki bo del mreže Evropskih kulturnih poti Sveta Evrope.