Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Moja pobuda: Gaberje so dokaz, da tudi malim lahko uspe!

Ta teden bodo potekale zadnje dve delavnici Moja pobuda in sicer že danes, v torek 24. aprila v Prostorih Krajevne skupnosti Skrilje in v sredo, 25. aprila v Domu krajanov Otlica. Delavnice bodo vsakič ob 19h, na njih pa bodo prisotni tudi predstavniki Občine Ajdovščina.

Gostitelji delavnice, ki je bila v okviru participativnega proračuna 2019-2020 prejšnji teden v Gaberjah, imajo z Mojo pobudo pozitivne izkušnje. V  preteklem obdobju so namreč uspeli izglasovati in uresničiti kar dve pobudi: informacijsko tablo in rekreacijsko pot. Tako predstavljajo pozitiven zgled manjšim krajevnim skupnostim, kako z dobro organizacijo lahko tudi manj številčne krajevne skupnosti stopijo skupaj in veliko dosežejo. Letošnja delavnica v osrčju čudovite narave, v Gaberjah, je znova prinesla pobude o ležečih policajih, ureditvi starega mostu, zunanjih fitnes napravah ob pohodni poti ter pitniku v središču kraja.

Moja pobuda

Delavnica v Ajdovščini pa je prinesla številne nove pobude, ki sta jim pozorno prisluhnila podžupan Alojzij Klemenčič in direktorica občinske uprave Mojca Remškar Planinc. Nekatere pobude, kot je postavitev kipov znanim Ajdovcem, so presegale merila Moje pobude, a sta predstavnika Občine povabila udeležence, naj jim jih vseeno posredujejo.

Med udeleženci je bil tudi pobudnik, ki je s pobudo ureditve parka v naselju Ribnik uspel v prvem krogu. S sokrajani je delil dragocene izkušnje, pohvalil Občino, izvajalca in vse vpletene, ob enem pa izpostavil potrebo, da soseska dobi še dodatna vlaganja. To se po zagotovilih s strani Občine tudi načrtuje.

Pobude, kot so pitnik za ljudi in živali, ureditev kolesarske poti, povezovanje s ponudniki gostinskih storitev za omogočanje koriščenja javnih stranišč, publikacija za krepitev spomina za starejše po zgledu Občine Kanal ob Soči bi lahko ustrezale merilom, zato si jih obetamo na glasovanju.

Za pobudo o izdelavi tipičnega spominka Občine, ki je bila prav tako predlagana, je možno dobiti sredstva na natečaju za inovativnost, ki je odprt prav v tem času. Pobuda o ureditvi poti za pešce med trgovskimi centri, predvsem do Hoferja, kamor pešec sedaj ne more, pa je že predvidena za realizacijo. 

Podžupan Klemenčič je formalni del srečanja zaključil z mislijo in pobudo, da so tovrstna srečanja res pomembna, saj je izmenjava mnenj med krajani in predstavniki Občine in krajevne skupnosti dragocena za vse strani.

Moja pobuda

Potencialni pobudniki vabljeni v udeležbi na delavnicah in k oddaji pobud, vsa potrebna gradiva so na voljo na občinski spletni strani: www.ajdovscina.si/mojapobuda

 

Preberite tudi:

Čas za oddajo pobud se bliža - Moja pobuda 2018

Moja pobuda - drugi krog izvajanja participativnega proračuna v občini Ajdovščina

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #mojapobuda

Kolofon