Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Na vipavskem bomo zaščitili hribskega škrjanca

Projekt VIPava, ki je financiran iz kohezijskih sredstev EU za območja Natura 2000 ima namen ohranjanja in izboljšanja stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini. Ena od ogroženih vrst projekta je hribski škrjanec, ki naseljuje tudi hribovito področje nad vasjo Gojače, njegov habitat pa postaja žal vse manjši.

Ravno danes se, tudi po osmih slovenskih krajih, mladi pridružujejo podnebnemu protestu, s katerim želijo opozoriti, da je čas za konkretna dejanja proti segrevanju planeta. Na ulicah mest v več kot stotih državah po svetu se bo tako zbralo na tisoče mladih, ki zahtevajo spremembe.

Spremembe k boljšemu okolju pa prinaša tudi projekt VIPava, čigar, glavno sporočilo je vzajemnost človeka in narave. Pot bo izpostavila bistvene elemente projekta, kot so pomen območij Natura 2000 za človeka, posledice vnosa tujerodnih vrst v naravo, problematiko ogroženih vrst ter pomen interdisciplinarnega povezovanja stroke z lokalnim prebivalstvom.

Ena izmed nalog projekta je tudi zaščita ptiča hribski škrjanec, ki naseljuje tudi hribovito področje nad vasjo Gojače, njegov habitat pa postaja žal vse manjši. Kot poroča spletna stran Občine Ajdovščina je območje njegove naselitve je močno zaraslo in ne predstavlja več primernega gnezditvenega in prehranjevalnega habitata. Zato je bilo določeno, da se bo v okviru projekta očistil naravni habitat hribskega škrjanca (odstranitev večjega dela lesne zarasti). Ukrep in izvedba aktivnosti je usklajena s smernicami Zavoda za varstvo narave (ZVNRS) in Društva za opazovanje in proučevanje ptic (DOPPS). Njihovi sodelavci so skupaj s strokovnjakom z Zavoda za gozdove nadzorovali odstranjevanje lesne zarasti, ki je potekalo do začetka marca. Urejanje terena (zlaganje lesa ob kamionski cesti, mletje lesnih sekancev ter popravilo ceste) pa bo trajalo do prvega aprila 2019. Očistilo se je približno 25 hektarjev površine, kar je financirala Republika Slovenija iz programa »Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini – VIPava«.

Čiščenje zarasti ter ureditev naravnega habitata bosta nedvomno prispevali k ohranitvi ogrožene živalske vrste, pa tudi k ohranjanju kulturne krajine in morda celo k oživitvi kmetijske dejavnosti na tem območju.

Celotna predstavitev projekta VIPava je sicer dosegljiva na spletni strani: www.projektvipava.si.

 

* Vir: Občina Ajdovščina

* Fotografija: Borut Rubinić

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #vipavska dolina

Kolofon