Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

20 let Regijske razvojne agencije ROD Ajdovščina

V dveh desetletjih je Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina izvedla številne projekte na področjih razvoja podeželja, turizma, podjetništva, trajnostnega razvoja in privabljanja tujih investitorjev. Ob praznovanju jubileja je agencija predstavila svojo vizijo in vlogo pri uresničevanju lokalnih in regijskih razvojnih nalog.

20 let podpore lokalnemu razvoju

Regijsko razvojno agencijo ROD Ajdovščina so leta 1999 ustanovile občine Ajdovščina, Vipava in Komen. Država je takrat na regijske razvojne agencije prenesla vrsto nalog, ki naj bi zagotavljale skladen regionalni razvoj. Tudi s pomočjo izkušenj dotedanje Razvojne koalicije je nova agencija v prvih letih delovanja največ pozornosti posvečala razvoju podeželja, predvsem podpori vinarjem in prvim korakom pri razvoju turizma. Nastala je Vipavska vinska cesta, vinarji pa so se takrat prvič organizirano predstavljali na tujih strokovnih prireditvah. V prvih letih je bila agencija tudi pobudnica in glavna gonila sila pri vzpostavljanju podeželskega razvojnega jedra v Vipavi, ki je zaživel z imenom Center za razvoj podeželja TRG Vipava in danes deluje kot javni zavod za razvoj turizma. Že od začetka svojega delovanja Regijska razvojna agencija ROD organizira dva najbolj prepoznavna vinsko kulinarična dogodka v Vipavski dolini, Okuse Vipavske na Zemonu in Vinske hrame Vipavske doline med martinom in božičem. Med kmetovalci je agencija prepoznavna tudi kot organizator priljubljene oskrbe s kartonskimi gajbicami za sadje. V zadnjih letih vodi odmeven projekt LIFE, ki je namenjen oblikovanju ukrepov, s katerimi bi se izognili negativnim učinkom podnebnih sprememb v kmetijstvu na območju Vipavske doline.

Delavnica kmetovalci<br />
FOTO: Brigita Mohorčič

S pomočjo tega projekta je Občina Ajdovščina prva v državi sprejela strategijo obvladovanja podnebnih sprememb in ima v Sloveniji tako sloves pionirja na tem področju. Pomembne in daljnosežne učinke imajo tudi prizadevanja Regijske razvojne agencije ROD za razvoj turizma v Vipavski dolini, ki je danes že prepoznavna turistična destinaciji. Posebno pozornost je agencija vsa leta namenjala tudi razvoju podjetništva. Poleg stalne strokovne podpore podjetnikom in manjšim podjetjem, ki jo v zadnjih leti nudi v okviru točke VEM in njene naslednice SPOT svetovanje, agencija skrbi tudi za razvoj podjetništva med najmlajšimi. V osnovnih šolah vodi podjetniške krožke, ki na državnih tekmovanjih posegajo po najvišjih nagradah. Vse od začetka delovanja Lokalnih akcijskih skupin, ki uresničujejo različne lokalne razvojne potrebe, Regijska razvojna agencija na našem območju upravlja te skupine in skrbi za namenska vlaganja evropskih sredstev. Pomembno vlogo je agencija v zadnjih letih odigrala tudi pri vzpostavljanju povezav z mednarodnim okoljem in privabljanju tujih investitorjev v naše okolje. Od leta 2014, ko je namesto občine Komen kot ustanoviteljica v Regijsko razvojno agencijo ROD vstopila Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina, se agencija še bolj osredotoča na lokalne potrebe Zgornje Vipavske doline. Kot članice mreže regijskih razvojnih agencij Severne Primorske prevzema pomembne naloge tudi na področju skladnega razvoja regije.

Podjetniški krožki<br />
RRA ROD Ajdovščina

Praznični dogodki kot simbol tesnega sodelovanja z okoljem

V četrtek, 5. decembra, je Regijska razvojna agencija ROD začela praznovanje z dogodkom na Osnovni šoli Dobravlje, kjer je člane podjetniških krožkov obiskal podjetnik Marjan Batagelj. Popoldne je agencija na delavnici za kmetovalce predstavila nove možnosti formalnega povezovanja pridelovalcev in pridobivanja sredstev za te povezave. Drugi praznični dan so v agenciji začeli s podjetniškim zajtrkom s priznano trenerko nastopanja Anjo Križnik Tomažin. Vrhunec praznovanja pa je bila slovesnost v Pipistrelovi Vertikali, kjer je goste najprej pozdravil Ivo Boscarol in jih navdušil s svojim vizionarskim razmišljanjem.

Podjetniški zajtrk<br />
FOTO: Jure Makovec

Župan občine Ajdovščina Tadej Beočanin je kot osrednji govorec na slovesnosti opozoril na pomen razvojnih nalog, ki jih opravlja Regijska razvojna agencija ROD, in napovedal, da bo agencija v prihodnje prevzemala vse več zahtevnih razvojnih nalog, ki jih ambiciozno načrtuje Občina Ajdovščina. »Kot občina bomo morda morali v prihodnje razmisliti tudi o poti k drugačnemu, bolj drznemu pristopu za delovanje razvojne agencije in vam zaupati tudi tiste pomembe naloge, ki smo jih bili primorani zaradi takšnih in drugačnih okoliščin v zadnjem obdobju pustiti ob strani. Zatrdim lahko, da Ajdovščina priložnosti ne zamuja,« je sklenil župan. Ob tej priložnosti je agenciji za uspešno 20-letno delovanje izročil jubilejno priznanje.

Plaketa<br />
FOTO: Jure Makovec

Direktorica Regijske razvojne agencije ROD Brigita Habjan Štolfa je v svojem nagovoru orisala vizijo razvoja agencije. Napovedala je, da se bo agencija še bolj kot doslej osredotočala na resnične potrebe okolja in iskala možnosti za povezovanja na državni, lokalni in mednarodni ravni. »Agencija se bo vse bolj specializirala za učinkovito prepoznavanje lokalnih razvojnih potreb. Iskala jih bo tudi na povsem novih področjih, kot so denimo izzivi, ki jih prinašajo sodobni migracijski tokovi, razvoj tehnologij in tudi nove razsežnosti podnebnih sprememb,« je izpostavila direktorica. Prepričana je, da bodo z novimi kompetencami vse bolj uspešni tudi pri uresničevanju nalog, ki jih prevzemajo za celotno regijo.

Direktorici<br />
FOTO: Jure Makovec

 

 

 

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #gospodarstvo, #turizem, #vipavska dolina, #ROD

Kolofon