Tina Velikonja – 29. 4. 2022

Andrej Rutar: »Glavni cilj je uravnotežen razvoj dijakov ter njihova priprava na študij in življenje«

Andrej Rutar je ravnateljevanje na Srednji šoli Veno Pilon prevzel pred sedmimi leti. Ves čas je predan ciljem, ki peljejo k nadaljnjemu razvoju tako šolskih programov kot strokovnega kadra. Njegovo glavno vodilo vodenja šole pa ostaja uravnotežen razvoj dijakov ter njihova priprava na študij in življenje, s poudarkom na vzgajanju občečloveških vrednot, kot so spoštovanje, znanje, solidarnost.