Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Kako čistimo odpadno vodo na Ajdovskem

Čiščenje odpadnih voda je proces, skozi katerega se odpadne vode očistijo do tolikšne mere, da izpolnjujejo standarde kakovosti za izpust v okolje oz. v vodotoke. V Sloveniji se odpadna voda večinoma čisti na konvencionalnih bioloških čistilnih napravah, kakršna je Centralna čistilna naprava v Ajdovščini (CČN Ajdovščina), ki je klasična pretočna mehansko biološka čistilna naprava z anaerobno stabilizacijo blata v gniliščih in pridobivanjem bioplina.

Na CČN Ajdovščina se čistijo komunalne odpadne vode iz naselij Ajdovščina, Dolenje, Ustje, Žapuže, Kožmani, Doga Poljana, Budanje in Lokavec ter industrijske odpadne vode iz naselja Ajdovščina. Čistilna naprava je projektirana za čiščenje odpadne vode do 42 000 PE (populacijskih ekvivalentov). 1 PE predstavlja količino odpadne vode, ki jo na dan generira ena oseba. 

Odpadna voda se na CČN Ajdovščina čisti v treh stopnjah, mehanski, aerobni biološki ter anaerobni biološki stopnji. Prva, mehanska stopnja se začne s predčiščenjem. Na grabljah se iz odpadne vode izločajo večji delci in odpadki kot so mokri otroški robčki, palčke za ušesa in higienski vložki, ki v kanalizacijo ne sodijo in lahko že v hišnem kanalizacijskem sistemu povzročajo zamašitve cevi.

Nato se voda prečrpa v maščobnik in peskolov. Tu se iz vode odstrani pesek in druge usedljive snovi, ki se v kanalizaciji pojavljajo predvsem zaradi slabo zgrajene kanalizacije in mešanih kanalizacijskih sistemov, v katere se poleg odpadne vode steka tudi voda iz streh, dvorišč in cestišč. Voda nadaljuje pot v dva primarna usedalnika, kjer se na dno bazenov posedajo večji delci - primarno blato. Mostna strgala postrgajo blato v zgoščevalec, od koder se prečrpa v gnilišča.

V prvi stopnji biološkega čiščenja se s pomočjo mikroorganizmov iz odpadne vode odstranjujejo biorazgradljive snovi, ki so glavno onesnažilo odpadne vode. V tej fazi poteka tudi biološko odstranjevanje fosforja ter razgradnja dušikovih snovi. Voda se očisti do zahtevane čistosti. Preden steče v reko Hubelj, se v naknadnih usedalnikih zbistri. Blato, ki se usede na dno usedalnikov, pa se prečrpa v gnilišče, kjer poteka tretja stopnja čiščenja.

Med anaerobno razgradnjo blata, brez prisotnosti kisika, nastajata bioplin, ki se uporablja za segrevanje gnilišč, in pregnito blato. Višek plina izgori na bakli, pregnito blato pa se dehidrira in odda pooblaščenemu prevzemniku.

CČN Ajdovščina dosega pri razgradnji odpadnih organskih snovi, izraženih kot biokemijska potreba po kisiku, 99,5 % učinek čiščenja, kar pomeni, da naprava z izpustom prečiščene odpadne vode v reko Hubelj ne obremenjuje okolja.

Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina upravlja poleg CČN Ajdovščina še komunalno ČN Vipava, velikosti 6000 PE, ki čisti komunalne odpadne vode iz naselja Vipava in okoliških naselij, industrijsko ČN Vipava za 9333 PE, ki čisti industrijske odpadne vode ter 7 manjših komunalnih čistilnih naprav do 2000 PE: ČN Gojače, ČN Col, ČN Vipavski Križ, ČN Velike Žablje, ČN Osnovne šole Dobravlje, ČN Sanabor in ČN Podraga. V letošnjem letu bo s poskusnim obratovanjem pričela tudi nova čistilna naprava v Dobravljah, ki jo bomo predvidoma prevzeli v upravljanje še pred koncem tega leta.

Poleg klasičnih čistilnih naprav pa se v svetu za čiščenje odpadnih voda čedalje bolj uporabljajo napredne zelene tehnologije čiščenja. Od klasičnih se razlikujejo predvsem v tem, da poleg odstranjevanja organskih onesnažil iz odpadne vode, rešujejo tudi problem mikroonesnažil ter mikroplastike.

Zelene tehnologije posnemajo naravne procese, kot so sedimentacija, filtracija, rastlinski privzem, stabilizacija ter mikrobna razgradnja. Obratovanje in vzdrževanje takih naprav je cenovno ugodno in enostavno. Med zelene tehnologije uvrščamo rastlinske čistilne naprave, vrbne sisteme brez iztoka in algne bazene.

Na CČN Ajdovščina smo v sodelovanju z Zdravstveno fakulteto Univerze v Ljubljani postavili demonstracijski center zelenih tehnologij, ki ga načrtujemo urediti in odpreti tudi za obiskovalce.

 

* Vir: KSD Ajdovščina

* Članek je bil prvotno objavljen v marčevski tiskani izdaji Lokalnih Ajdovščina.

 

 

 

 

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #okolje

Kolofon